hondenkarren

Home » “karriders”

“karriders”

Follow hondenkarren on WordPress.com
juni 2018
Z M D W D V Z
« Mei    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Advertenties

Mij bekende ‘karriders’ met een hondenkar, een handkar of een bokkenwagen op alfabetische volgorde.
# nog niet van elke ‘karrider’ is een ‘post’ geplaatst -> !! betekent dat een post is geplaatst..
# er wordt nog gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht.

# pagina-update: 19-05-2018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ hondenkar

1 [niet uitgegeven nummer?] │
2 [niet uitgegeven nummer?] │
3 [?], Harm van der │
4 B. [?], Hendrik │ omgeving: Zwaagwesteinde
5 Baarsma, Rein │ [* 1838 ≈  † 1902 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
6 ‼ Bij, Johannes van der │ [* 1902 ≈  † 2008 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
7 Bijland, Doede │ omgeving: Paesens │
8 Bijlsma, Jacob │ omgeving: Driesum
9 Bijlsma, Wobke │ omgeving: Cornjum │ [foto beschikbaar]
10 Bijlstra, Jacob │ omgeving: Driesum
11 Bloem, Johannes Dirks │ omgeving: Broeksterwoude
12 Boelens, Willem │ omgeving: Morra │
13 Boer, S. de │
14 Boersma, Mark │ omgeving: Nijkerk │
15 Boersma, Marten │
16 Boersma, Meindert │ omgeving: Driesum
17 ‼ Bonnema, Dirk │ [* 1893 ≈  † 1986 ] │ omgeving: Surhuisterveen/Grootegast │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
18 ‼ Boonstra, Jan Heinze │ [* 1847 ≈  † 1921 ] │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
19 ‼ Boonstra, Jelke │ [* 1881 ≈  † 1964 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
20 Boonstra, Ruurd │ omgeving: Ee │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
21 Boonstra, Ruurd W. │ omgeving: Wouterswoude
22 Boonstra, weduwe R. │ omgeving: Wouterswoude
23 Boonstra, Wieger │ omgeving: Driesum
24 Boorsma, Douwe │ omgeving: Akkerwoude
25 Boorsma, Jan Jelles │
26 Boorsma, Lammert │
27 ‼ Boskma, Klaas Gerbens │ [* 1906 ≈  † ] │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
28 ‼ Bosma │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
29 Bosma [?], Jan │ omgeving: Metslawier │
30 Bosma, Jabik │
31 Bosma, Theunis │
32 Bottinga, S. │
33 Bottinga, Sjoerd │
34 Braaksma, Fedde │ [* 1903 ≈  † 1964 ] │ omgeving: Rinsumageest
35 Braaksma, Geert [Riekeltsje] │ omgeving: Niawier │
36 Braaksma, Iede │ omgeving: Lioessens │
37 Braaksma, Johannes │ omgeving: Nijkerk │
38 Broekstra, J │
39 Brouwer, Jacob │ omgeving: Ameland │ [foto beschikbaar]
40 Brouwer, Sijtze │
41 Bruggen, Reinder van │ omgeving: Wouterswoude
42 ‼ Bruin, Sierd Keimpes de │ [* 1862 ≈  † 1931 ] │ omgeving: De Valom │   [post geplaatst]
43 Bruin, Wijbren de │ omgeving: Zwaagwesteinde
44 Buwalda, Reinder │ omgeving: Nijkerk │
45 Centrale Bakkerij “Noorden” │ omgeving: Anjum │
46 Colmer, Cornelis │ omgeving: Aalzum │
47 Damsma, Rinse │
48 Damstra, W. │
49 Dijkma, Bouwe │ omgeving: Niawier / Wetzens │
50 Dijkman, DouweDavids │
51 Dijkstra │
52 Dijkstra [Klaas ?] │ [* 1901 ? ≈  † 1973 ? ] │ omgeving: Lioussens
53 Dijkstra, Atze │ [* 1909 ≈  † 1988 ] │ omgeving: Ternaard
54 Dijkstra, Harmen F. │ omgeving: Anjum │
55 Dijkstra, Ijtze │ omgeving: Lioessens │
56 Dijkstra, Jan H. │ omgeving: Ee │
57 Dijkstra, Jelle │
58 Dijkstra, Jilt │ omgeving: Ee │
59 ‼ Dijkstra, Klaas Martens │ [* 1905 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Achtkarspelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
60 Dijkstra, Lieuwe en Uilke │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar]
61 Dijkstra, M [?] │
62 Dijkstra, Rinze J. │ omgeving: Lioessens │
63 Douma, Jan │ omgeving: Metslawier │
64 Douwes, Johannes │ omgeving: Blija │ [foto beschikbaar]
65 Eilander, Hendrik │
66 Eisinga, Hein │ omgeving: Morra
67 ‼ Elzinga, Jelle │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
68 Elzinga, Louw │
69 Epema, S │
70 Esch, Engbert van │ omgeving: Engwierum │
71 Faber, Nicolaas │ omgeving: Anjum │
72 Feenstra, Ate │ omgeving: Niawier │
73 Fokkema, Anne │ omgeving: Lioessens │
74 G [?], Siebren │ omgeving: De Westereen
75 Galiën, Andries van der │ omgeving: Engwierum │
76 Galiën, Anne van │ omgeving: Wouterswoude
77 Galiën, Wijbe │
78 Ganzinga, Sjoerd │ omgeving: Anjum │
79 Graaf, Louw de │
80 Groot, R. de │
81 ‼ Groot, Tjeerd de │ [* 1863 ≈  † 1943 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde / Twijzel │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
82 ‼ Haalstra, Roelof │ [* 1863 ≈  † 1946 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
83 ‼ Haalstra, Sikke Boukes │ [* 1846 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
84 ‼ Haan, Bauke de │ [* 1888 ≈  † 1937 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
85 ‼ Haan, Sikke de │ [* 1872 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Zandbulten │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
86 ‼ Hamstra, Pieter │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
87 Harkema, Daniël │ omgeving: Niawier │
88 Heeringa, Anne │ omgeving: Anjum │
89 Heerma, Enneus │
90 Heerma, Hendrik │
91 Heide, Klaas van der │ omgeving: Sijbrandahuis
92 Heide, Tjipke Boukes van der │ [* 1879 > ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
93 ‼ Heide, Yde van der │ [* 1891 ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
94 Hekstra, Pieter │ omgeving: Driesum
95 Hoeksma, Willem │ omgeving: Niawier │
96 ‼ Hoekstra, Eelke │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
97 Hoekstra, Fetze │ omgeving: Morra │
98 Hoekstra, Halbe │ omgeving: Morra │
99 Hoekstra, Jan │
100 Hoekstra, Jelte │ omgeving: Wouterswoude
101 Hoekstra, Machiel │ omgeving: Morra │
102 Hoekstra, Marten │ omgeving: Morra │
103 Hoekstra, Marten Jans │ omgeving: Blija
104 Hoekstra, Martinus │ omgeving: Morra │
105 Hoekstra, Roelof │ omgeving: Ee │
106 Hoeksytra, Hendrikus │ omgeving: Morra │
107 Holwerda, Brant │ omgeving: Metslawier │
108 ‼ Holwerda, Catrinus [Tinus] │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
109 Holwerda, Jacob │ omgeving: Metslawier │
110 Holwerda, Tjalling │ omgeving: Niawier │
111 Holwerda, Tjeerd │ omgeving: Nijkerk │
112 Hooghiemstra, H. │
113 Huitema, H │ omgeving: Rottevalle
114 Huitema, Lammert │
115 ‼ Huizinga, Gjalt Wiebes │ [* 1848 ≈  † 1939 ] │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
116 Idsardi, Eelke │ omgeving: Ee │ [foto beschikbaar]
117 Idsardi, Ids │ omgeving: Ee │
118 Jacobs, Wieger │
119 ‼ Jager, Hendrik │ [* 1884 ≈  † 1954 ] │ omgeving: Quatrebras │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
120 ‼ Jansen, T │ omgeving: Dronrijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
121 ‼ Jilderda, Theunis │ [* 1890 ≈  † 1926 ] │ omgeving: Broek onder Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
122 Jong, Anne de │ omgeving: Paesens │
123 Jong, Hotze de │
124 ‼ Jong, Jelle de – │ omgeving: Veenwouden │   [post geplaatst]
125 Jong, Klaas de │ omgeving: Akkerwoude
126 Jong, Klaas Hendriks de │ omgeving: Broeksterwoude
127 ‼ Jong, Meint de │ omgeving: Nes / Paesens │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
128 Kalsbeek │ omgeving: Tijnje │ [foto beschikbaar]
129 Keegstra │ omgeving: Ee
130 Keekstra, Dirk │ omgeving: Engwierum │
131 Klimstra, Pietje │
132 Kloostra, Klaas │ omgeving: Niawier │
133 Kloostra, Marten │ omgeving: Nijewier │
134 Kloostra, Zeger │ omgeving: Nijkerk │
135 Klopma, Dirk │ omgeving: Veenwouden
136 Knijff, B. van │
137 Knijff, Berend van │
138 Knijff, J. van │
139 Knijff, P van │
140 Knijff, P. J. van │
141 Kobus, Hendrik │
142 Kooistra, Jan │ [* 1908 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Akkerwoude
143 Kooistra, Johannes │
144 Kooistra, Klaas │ omgeving: Nijewier │
145 Kooistra, Pieter G. │ omgeving: Akkerwoude
146 ‼ Kooistra, Rinze │ [* 1853 ≈  † 1936 ] │ omgeving: Harkema-Opeinde │ [foto beschikbaar]
147 Kooistra, Thomas │ omgeving: Akkerwoude
148 ‼ Kooistra, Wiebren │ [* 1860 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Dongeradelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
149 Koolstra, J │
150 Koonstra, Aant │ [* 1887 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Akkerwoude
151 ‼ Koop, Pieter │ [* 1863 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
152 Krol, Jacob │
153 Kuperus, Geert │ omgeving: Ee
154 ‼ Kuperus, Theunis │ [* 1865 ≈  † 1948 ] │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
155 ‼ Land, Jentje van der │ [* 1878 ≈  † 1923 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
156 Leegstra, Rindert │ omgeving: Bergum
157 Lijzinga, Harmen Gerrits │ [* 1885 ≈  † 1961 ] │ omgeving: Dantumawoude
158 Lourens, Klaas │ omgeving: Jelsum │ [foto beschikbaar]
159 Luhof, S │ omgeving: Zwaagwesteinde │
160 Luinstra [?], Bouwe │ omgeving: Nijkerk │
161 Mark, Harm van der │
162 Meer, Haaije van der │
163 ‼ Meer, Teake van der │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
164 ‼ Meijer, Gjalt Linzes │ [* 1881 ≈  † 1959 ] │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
165 ‼ Meijer, Libbe │ [* 1864 ≈  † 1944 ] │ omgeving: Oudwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
166 Meinema, Dirk │ omgeving: Aalzum │
167 Meinema, Jinne │ omgeving: Niawier │
168 Meinema, Pieter │ omgeving: Metslawier
169 Meulen, Marten van der │   [foto beschikbaar]
170 ‼ Meulen, Steven van der │ [* 1838 ≈  † 1919 ] │ omgeving: Hantum [foto beschikbaar] [post geplaatst]
171 Meulenbelt, J │
172 ‼ Miedema, A. │ omgeving: Ferwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
173 Miedema, Fokke │ omgeving: Niawier │
174 Mosselman, Harmen │ omgeving: Ee
175 ‼ Mosselman, Jacob │ [* 1878 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
176 ‼ Nicolai, Gooitzen │ [* 1866 ≈  † 1953 ] │ omgeving: Achtkarspelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
177 Noordhoff, G │ omgeving: Twijzel
178 Oegema, Siebe │ omgeving: Rinsumageest
179 Oosterling, Taede │ omgeving: Paesens │
180 Oosterman, Durk │
181 Osinga, Kornelis │ omgeving: Anjum │
182 Penninga, G. │
183 ‼ Pietersma, Oenze D │ [* 1844 ≈  † 1936 ] │ omgeving: Noordbergum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
184 Plantinga, Jilt │ [* 1867 ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
185 ‼ Posthuma, Andries │ [* 1869 ≈  † 1947 ] │ omgeving: Dantumadeel │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
186 ‼ Posthuma, Douwe │ [* 1893 ≈  † 1988 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
187 Posthuma, Reinder │ omgeving: Niawier
188 Posthumus, Jouke │ omgeving: Ee
189 Postma, Dirk │ omgeving: Nijkerk │
190 ‼ Postma, Geale │ [* 1890 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
191 ‼ Postma, Geert │ [* 1879 ≈  † ] │ omgeving: Zandbulten │   [post geplaatst]
192 Postma, Jan │ omgeving: Nijkerk │
193 ‼ Postma, Kei │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
194 Postma, Pieter │
195 Postma, Wessel │
196 Postmus, B │
197 Postmus, Kornelis │ omgeving: Anjum │
198 Postuma, Reinder │ omgeving: Nijewier │
199 Potstra, Ruurd │ omgeving: Wouterswoude
200 Pranger, Johannes │ omgeving: Rinsumageest
201 Prins, Jan │ omgeving: Rinsumageest
202 Prins, Siedo │ omgeving: Sijbrandahuis
203 Procee, Freerk │
204 Procee, jacob │
205 Raap, Adriaantje │ omgeving: Driesum
206 Raap, Rintje │ omgeving: Wouterswoude
207 Reitsma, Thomas │
208 Riemersma, Albert │ omgeving: Rinsumageest
209 Ringma, Hendrik │ omgeving: Koudum │ [foto beschikbaar]
210 Ringnalda, Lambertus │
211 Rinzema, H │ omgeving: Noordbergum
212 ‼ Roorda, Jan │ [* 1901 ≈  † 1980 ] │ omgeving: Harkema-Opeinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
213 Roos, Anne de │
214 Rosier, Johannes │ omgeving: Janum
215 Rozema, Anne │
216 Rozema, Johannes Lieuwes │ [* 1868 ≈  † 1949 ] │ omgeving: Broeksterwoude
217 Rozema, Tabe │
218 Rozema, Wouter Roelofs │ [* 1850 ≈  † 1984 ] │
219 Ruwersma, Pieter │
220 Schaaf, Ebele van der │ omgeving: Murmerwoude
221 Schaafsma, Lieuwe │ omgeving: Wouterswoude
222 Scheepstra, Klaas │ omgeving: Anjum │
223 Scheepstra, Piebe │ omgeving: Anjum │
224 Scheepvaart, K │ omgeving: Kollum
225 Scherjon, Dirk │ omgeving: Roodkerk
226 Schouwstra, S. J. │ omgeving: Holwerd
227 ‼ Siegersma, Jelle en Marijke │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
228 Sijtsma, Dirk J. │ omgeving: Ee │
229 Sijtsma, Folkert │ omgeving: Metslawier │
230 Slagter, Harke │ omgeving: Engwierum │
231 Sliep, Frederik │
232 Sloot, Theunis │ omgeving: Jouswier │
233 Slooten, IJ van │ omgeving: Ferwerd
234 Smits, Rien │ omgeving: Anjum │
235 Snijders [?], Johannes │ omgeving: Anjum │
236 Snijdood, Johannes │ omgeving: Anjum │
237 ‼ Soepboer, Teakele │ [* ≈  † 1941 ] │ omgeving: Hantumeruitburen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
238 Soepboer, Willem │ omgeving: Niawier │
239 Soosma, Pieter │
240 Spijksma, Jacob │ omgeving: Birdaard
241 Stegemans, A. │
242 Talsma, Geert Sytses │ omgeving: Niawier │
243 Talsma, Sytse H. │ omgeving: Niawier │
244 ‼ Tamminga, Harm │ [* 1874 ≈  † ] │ omgeving: Buitenpost ? │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
245 Terpstra, Douwe │ omgeving: Morra │
246 tho Bokholt, Rinze │
247 Tilma, Tamme │ omgeving: Morra │
248 Toornstra, Klaas │
249 Torensma, Pieter │ omgeving: Nijkerk
250 ‼ Tuininga, Freerk │ [* 1903 ≈  † 1994 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
251 ‼ Veen, Fokke van der │ [* 1899 ≈  † ] │ omgeving: Gytsjerk │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
252 Veen, Melle J. van der │ omgeving: Veenwouden
253 Veenstra, Sjoerd │
254 Veenstra, Sybe │ omgeving: Twijzel
255 ‼ Wieger Vellinga │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
256 ‼ Velink, Hendrikus │ [* 1887 ≈  † 1970 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
257 ‼ Velink, Klaas │ [* 1914 ≈  † 2000 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
258 Venema, Auke │ omgeving: Bergum
259 Visser, Douwe │ omgeving: Paesens │
260 Visser, Lubbert │ omgeving: Ee │
261 ‼ Visser, Pieter │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
262 Visser, Roelf │
263 Visser, Sjoerd │ omgeving: Rinsumageest
264 Visser, Willem │ omgeving: Lioessens │
265 Vlieg, Bertus │
266 ‼ Vos, Rinze de │ [* 1889 ≈  † 1956 ] │ omgeving: Veenklooster │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
267 Vries, Berend de │ omgeving: Niawier
268 Vries, Bonne de │
269 ‼ Vries, Foppe Sjoerds de │ [* 1884 ≈  † 1975 ] │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
270 Vries, Geert de │ omgeving: Nijkerk │
271 Vries, Hendrik de │ omgeving: Niawier │
272 ‼ Vries, Jarig Klazes │ [* 1846 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
273 Vries, Jouke M de │ [* 1869 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
274 Vries, Kornelis de │ omgeving: Niawier │
275 Vries, Pieter de │   │ [foto beschikbaar]
276 Vries, S. de │
277 ‼ Vries, Simon de │ [* 1882 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Westergeest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
278 Vries, Taede de │ omgeving: Nijkerk │
279 Vries, Thijs de │ omgeving: Nijkerk │
280 Vries, Tjipke Kieke de │
281 Wagenaar, Lieuwe │ omgeving: Anjum │
282 Walda, Gjalt │ omgeving: Niawier │
283 ‼ Werf, Doede van der │ [* 1881 ≈  † 1965 ] │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
284 Werk, Pieter G. van der │ omgeving: Birdaard
285 Westerhof, Lubke │
286 Westerhof, Wijbe │ omgeving: Niawier │
287 Westerhuis, Pieter │ omgeving: Metslawier │
288 Westra, Lolke │
289 Wiersma, Jan │
290 Wijma, Tjipke │ omgeving: Niawier │
291 Wijnands, Johannes │
292 Wijnsma, Jouke │ omgeving: Veenwouden
293 Wijnsma, Klaas Pieters │ [* 1909 ≈  † ] │ omgeving: Akkerwoude
294 ‼ Wijnsma, Rommert Pieters │ [* 1888 ≈  † 1963 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
295 Wind, Hendrik de │ omgeving: Nijewier │
296 Witteveen, Joost │ omgeving: Rinsumageest
297 Woelinga, Harm │ omgeving: Dokkum │ [foto beschikbaar]
298 Wouda, Jan │
299 Woude, Auke van der │
300 Zalinge, Nicolaas van │ omgeving: Engwierum │
301 Zee, Jan van der │
302 Zeilmaker, Sape │
303 ‼ Zeilmaker, Simon │ [* 1873 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Dokkum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
304 Zijlstra, Berend │
305 Zijlstra, Jan K. │ omgeving: Metslawier │
306 Zijlstra, Sytze │
307 Zoethout, Jan │ omgeving: Rinsumageest
308 Zon, Pieter van der │ omgeving: Morra │
309 Zwaag, Hein van der │ omgeving: Rinsumageest
310 Zwaagstra, J │ omgeving: Akkerwoude
311 Zwaagstra, J │ omgeving: Zwaagwesteinde
312 Zwart, Hendrik de │ omgeving: Nijkerk │
313 Zwart, Jacob │
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Handkar
> Hoekstra, Jan │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar]
> Postmus, B │ │ [foto beschikbaar]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Bokkenwagen
> ‼ Assen, Heine van – | [* 1925 ≈  † 1995 ] │ omgeving: Westergeest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bosgra │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar]
> ‼ Vries, Tine en Hiltsje │ omgeving: Kollumerzwaag │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Zwart, Sytse │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar]
> ‼ onbekend, Fogelsangstate │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]

Advertenties
%d bloggers liken dit: