hondenkarren

Home » “karriders”

“karriders”

Follow hondenkarren on WordPress.com
juli 2017
Z M D W D V Z
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mij bekende bezitters van een hondenkar, een handkar of een bokkenwagen op alfabetische volgorde.
# nog niet van elke bezitter is een ‘post’ geplaatst.
# er wordt nog hard aan gewerkt om dit overzicht completer te maken.

# pagina-update: 21-07-2017 │ ‼ betekent dat een post is geplaatst
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ hondenkar

> B. [?], Hendrik │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> Baarsma, Rein │ [* 1838 ≈  † 1902 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> ‼ Bij, Johannes van der │ [* 1902 ≈  † 2008 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bijlsma, Jacob │ omgeving: Driesum
> Bijlsma, Wobke │ omgeving: Cornjum │ [foto beschikbaar]
> Bijlstra, Jacob │ omgeving: Driesum │
> Bloem, Johannes Dirks │ omgeving: Broeksterwoude │
> Boersma, Meindert │ omgeving: Driesum
> ‼ Boonstra, Jan Heinze │ [* 1847 ≈  † 1921 ] │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Boonstra, Jelke │ [* 1875 ≈  † 1959 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Boonstra, Ruurd W. │ omgeving: Wouterswoude
> Boonstra, weduwe R. │ omgeving: Wouterswoude
> Boonstra, Wieger │ omgeving: Driesum
> Boorsma, Douwe │ omgeving: Akkerwoude │
> ‼ Boskma, Klaas Gerbens │ [* 1906 ≈  † ] │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Bosma │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bosma, Jabik │
> Bosma, Theunis │
> Braaksma, Fedde │ [* 1903 ≈  † 1964 ] │ omgeving: Rinsumageest │
> Brouwer, Jacob │ omgeving: Ameland │ [foto beschikbaar]
> Bruggen, Reinder van │ omgeving: Wouterswoude
> ‼ Bruin, Sierd Keimpes de │ [* 1862 ≈  † 1931 ] │ omgeving: De Valom │   [post geplaatst]
> Bruin, Wijbren de │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> Dijkstra [Klaas ?] │ [* 1901 ? ≈  † 1973 ? ] │ omgeving: Lioussens │
> Dijkstra, Atze │ [* 1909 ≈  † 1988 ] │ omgeving: Ternaard │
> ‼ Dijkstra, Klaas Martens │ [* 1905 ≈  † + 1945 ] │ omgeving: Achtkarspelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Dijkstra, Lieuwe en Uilke │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar]
> Douwes, Johannes │ omgeving: Blija │ [foto beschikbaar]
> ‼ Elzinga, Jelle │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Galiën, Anne van │ omgeving: Wouterswoude
> Graaf, Louw de │
> ‼ Haalstra, Roelof │ [* 1863 ≈  † 1946 ] │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haalstra, Sikke Boukes │ [* 1846 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haan, Bauke de │ [* 1888 ≈  † 1937 ] │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haan, Sikke de │ [* 1872 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Zandbulten │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Hamstra, P. │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Heide, Klaas van der │ omgeving: Sijbrandahuis │
> Heide, Tjipke Boukes van der │ [* 1879 > ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> Hekstra, Pieter │ omgeving: Driesum
> ‼ Hoekstra, Eelke │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Hoekstra, Jan │
> Hoekstra, Jelte │ omgeving: Wouterswoude
> Hoekstra, Marten Jans │ omgeving: Blija │
> ‼ Holwerda, Tinus │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Huitema, H │ omgeving: Rottevalle │
> Jacobs, Wieger │
> ‼ Jansen, T │ omgeving: Dronrijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Jilderda, Theunis │ [* 1890 ≈  † 1926 ] │ omgeving: Broek onder Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Jong, Jelle de – │ omgeving: Veenwouden │   [post geplaatst]
> Jong, Klaas de │ omgeving: Akkerwoude │
> Jong, Klaas Hendriks de │ omgeving: Broeksterwoude │
> ‼ Jong, Meint de │ omgeving: Nes │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Kalsbeek │ omgeving: Tijnje │ [foto beschikbaar]
> Keegstra │ omgeving: Ee │
> Klopma, Dirk │ omgeving: Veenwouden │
> Kooistra, Jan │ [* 1908 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Akkerwoude │
> Kooistra, Johannes │
> Kooistra, Pieter G. │ omgeving: Akkerwoude │
> Kooistra, Rinze en Saakje │   [foto beschikbaar]
> Kooistra, Thomas │ omgeving: Akkerwoude │
> Kooistra, Wiebren │   [foto beschikbaar]
> Koonstra, Aant │ [* 1887 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Akkerwoude │
> ‼ Koop, Pieter │ [* 1863 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Kuperus, Theunis │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Land, Jentje van der │ [* 1878 ≈  † 1923 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Leegstra, Rindert │ omgeving: Bergum │
> Lijzinga, Harmen Gerrits │ [* 1885 ≈  † > 1961 ] │ omgeving: Dantumawoude │
> Lourens, Klaas │ omgeving: Jelsum │ [foto beschikbaar]
> Luhof, S │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> ‼ Meer, Teake van der │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Meijer, Gjalt │
> Meijer, Libbe │ [* 1864 ≈  † 1944 ] │ omgeving: Oudwoude │ [foto beschikbaar]
> Meulen, Marten van der │   [foto beschikbaar]
> ‼ Meulen, Sipke [?] van der │ omgeving: Driesum ? [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Miedema, A. │ omgeving: Ferwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Mosselman, J. J. │ [* 1878 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Nicolai, Gooitzen │ [* 1897 ? ≈  † 1959 ? ] │
> Oegema, Siebe │ omgeving: Rinsumageest │
> ‼ onbekend, Fogelsangstate │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Pietersma, Oenze D │ [* 1844 ≈  † 1936 ] │ omgeving: Noordbergum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Plantinga, Jilt │ [* 1867 ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> Postma, D │   │
> ‼ Postma, Geale │ [* 1890 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Postma, Geert │ [* 1879 ≈  † ] │ omgeving: Zandbulten │   [post geplaatst]
> ‼ Postma, Kei │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Postma, Pieter │
> Postma, Wessel │
> Potstra, Ruurd │ omgeving: Wouterswoude
> Pranger, Johannes │ omgeving: Rinsumageest │
> Prins, Jan │ omgeving: Rinsumageest │
> Prins, Siedo │ omgeving: Sijbrandahuis │
> Raap, Adriaantje │ omgeving: Driesum
> Raap, Rintje │ omgeving: Wouterswoude
> Riemersma, Albert │ omgeving: Rinsumageest │
> Ringma, Hendrik │ omgeving: Koudum │ [foto beschikbaar]
> Rinzema, H │ omgeving: Noordbergum │
> Rosier, Johannes │ omgeving: Janum │
> Rozema, Johannes Lieuwes │ [* 1868 ≈  † 1949 ] │ omgeving: Broeksterwoude │
> Rozema, Wouter Roelofs │ [* 1850 ≈  † 1984 ] │
> Ruwersma, Pieter │
> Schaaf, Ebele van der │ omgeving: Murmerwoude │
> Schaafsma, Lieuwe │ omgeving: Wouterswoude
> Scheepvaart, K │ omgeving: Kollum │
> Scherjon, Dirk │ omgeving: Roodkerk │
> Schouwstra, S. J. │ omgeving: Holwerd │
> ‼ Siegersma, Jelle en Marijke │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Slooten, IJ van │ omgeving: Ferwerd │
> Soepboer, Teakele │ omgeving: Hantumeruitburen │ [foto beschikbaar]
> Spijksma, Jacob │ omgeving: Birdaard │
> ‼ Tamminga, Harm │ [* 1874 ≈  † ] │ omgeving: Buitenpost ? │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Tuininga, Freerk │ [* 1903 ≈  † 1994 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Veen, Fokke van der │ [* 1899 ≈  † ] │ omgeving: Gytsjerk │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Veen, Melle J. van der │ omgeving: Veenwouden │
> Velink │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar]
> Venema, Auke │ omgeving: Bergum │
> ‼ Visser, Pieter │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Visser, Sjoerd │ omgeving: Rinsumageest │
> ‼ Vries, Foppe Sjoerds de │ [* 1884 ≈  † 1975 ] │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Vries, Jarig Klazes │ [* 1846 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Jouke M de │ [* 1869 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Pieter de │   [foto beschikbaar]
> ‼ Vries, Simon de │ [* 1882 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Westergeest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Werk, Pieter G. van der │ omgeving: Birdaard │
> Wijnsma, Jouke │ omgeving: Veenwouden │
> Wijnsma, Klaas Pieters │ [* 1909 ≈  † ] │ omgeving: Akkerwoude │
> Wijnsma, Rommert Pieters │ [* 1888 ≈  † 1963 ] │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Witteveen, Joost │ omgeving: Rinsumageest │
> Woelinga, Harm │ omgeving: Dokkum │ [foto beschikbaar]
> Zoethout, Jan │ omgeving: Rinsumageest │
> Zwaag, Hein van der │ omgeving: Rinsumageest │
> Zwaagstra, J │ omgeving: Akkerwoude │
> Zwaagstra, J │ omgeving: Zwaagwesteinde │
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Handkar
> Hoekstra, Jan │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar]
> Postmus, B │ [foto beschikbaar]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Bokkenwagen
> ‼ Vries, Tine en Hiltsje │ omgeving: Kollumerzwaag │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Zwart, Sytse │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar]
> Bosgra │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar]

%d bloggers liken dit: