hondenkarren

Home » “karriders”

“karriders”

Follow hondenkarren on WordPress.com
februari 2018
Z M D W D V Z
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Advertenties

Mij bekende ‘karriders’ met een hondenkar, een handkar of een bokkenwagen op alfabetische volgorde.
# nog niet van elke ‘karrider’ is een ‘post’ geplaatst -> !! betekent dat een post is geplaatst..
# er wordt nog gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht.

# pagina-update: 30-12-2017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ hondenkar

> [?], Harm van der │
> B. [?], Hendrik │ omgeving: Zwaagwesteinde
> Baarsma, Rein │ [* 1838 ≈  † 1902 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
> ‼ Bij, Johannes van der │ [* 1902 ≈  † 2008 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bijland, Doede │ omgeving: Paesens │
> Bijlsma, Jacob │ omgeving: Driesum
> Bijlsma, Wobke │ omgeving: Cornjum │ [foto beschikbaar]
> Bijlstra, Jacob │ omgeving: Driesum
> Bloem, Johannes Dirks │ omgeving: Broeksterwoude
> Boelens, Willem │ omgeving: Morra │
> Boer, S. de │
> Boersma, Mark │ omgeving: Nijkerk │
> Boersma, Marten │
> Boersma, Meindert │ omgeving: Driesum
> ‼ Bonnema, Dirk │ [* 1893 ≈  † 1986 ] │ omgeving: Surhuisterveen/Grootegast │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Boonstra, Jan Heinze │ [* 1847 ≈  † 1921 ] │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Boonstra, Jelke │ [* 1881 ≈  † 1964 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Boonstra, Ruurd │ omgeving: Ee │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Boonstra, Ruurd W. │ omgeving: Wouterswoude
> Boonstra, weduwe R. │ omgeving: Wouterswoude
> Boonstra, Wieger │ omgeving: Driesum
> Boorsma, Douwe │ omgeving: Akkerwoude
> Boorsma, Lammert │
> ‼ Boskma, Klaas Gerbens │ [* 1906 ≈  † ] │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Bosma │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bosma [?], Jan │ omgeving: Metslawier │
> Bosma, Jabik │
> Bosma, Theunis │
> Bottinga, S. │
> Bottinga, Sjoerd │
> Braaksma, Fedde │ [* 1903 ≈  † 1964 ] │ omgeving: Rinsumageest
> Braaksma, Geert [Riekeltsje] │ omgeving: Niawier │
> Braaksma, Iede │ omgeving: Lioessens │
> Braaksma, Johannes │ omgeving: Nijkerk │
> Broekstra, J │
> Brouwer, Jacob │ omgeving: Ameland │ [foto beschikbaar]
> Brouwer, Sijtze │
> Bruggen, Reinder van │ omgeving: Wouterswoude
> ‼ Bruin, Sierd Keimpes de │ [* 1862 ≈  † 1931 ] │ omgeving: De Valom │   [post geplaatst]
> Bruin, Wijbren de │ omgeving: Zwaagwesteinde
> Buwalda, Reinder │ omgeving: Nijkerk │
> Centrale Bakkerij “Noorden” │ omgeving: Anjum │
> Colmer, Cornelis │ omgeving: Aalzum │
> Damsma, Rinse │
> Damstra, W. │
> Dijkma, Bouwe │ omgeving: Niawier / Wetzens │
> Dijkstra │
> Dijkstra [Klaas ?] │ [* 1901 ? ≈  † 1973 ? ] │ omgeving: Lioussens
> Dijkstra, Atze │ [* 1909 ≈  † 1988 ] │ omgeving: Ternaard
> Dijkstra, Harmen F. │ omgeving: Anjum │
> Dijkstra, Ijtze │ omgeving: Lioessens │
> Dijkstra, Jan │ omgeving: Ee │
> Dijkstra, Jan H. │ omgeving: Ee │
> Dijkstra, Jelle │
> Dijkstra, Jilt │ omgeving: Ee │
> ‼ Dijkstra, Klaas Martens │ [* 1905 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Achtkarspelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Dijkstra, Lieuwe en Uilke │ omgeving: Holwerd │ [foto beschikbaar]
> Dijkstra, M [?] │
> Dijkstra, Rinze J. │ omgeving: Lioessens │
> Douma, Jan │ omgeving: Metslawier │
> Douwes, Johannes │ omgeving: Blija │ [foto beschikbaar]
> Eilander, Hendrik │
> Eisinga, Hein │ omgeving: Morra
> ‼ Elzinga, Jelle │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Elzinga, Louw │
> Epema, S │
> Esch, Engbert van │ omgeving: Engwierum │
> Faber, Nicolaas │ omgeving: Anjum │
> Feenstra, Ate │ omgeving: Niawier │
> Fokkema, Anne │ omgeving: Lioessens │
> G [?], Siebren │ omgeving: De Westereen
> Galiën, Andries van der │ omgeving: Engwierum │
> Galiën, Anne van │ omgeving: Wouterswoude
> Galiën, Wijbe │
> Ganzinga, Sjoerd │ omgeving: Anjum │
> Graaf, Louw de │
> Groot, R. de │
> ‼ Groot, Tjeerd de │ [* 1863 ≈  † 1943 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde / Twijzel │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haalstra, Roelof │ [* 1863 ≈  † 1946 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haalstra, Sikke Boukes │ [* 1846 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haan, Bauke de │ [* 1888 ≈  † 1937 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Haan, Sikke de │ [* 1872 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Zandbulten │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Hamstra, Pieter │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Harkema, Daniël │ omgeving: Nijewier │
> Harkema, Daniël │ omgeving: Niawier │
> Heeringa, Anne │ omgeving: Anjum │
> Heerma, Enneus │
> Heerma, Hendrik │
> Heide, Klaas van der │ omgeving: Sijbrandahuis
> Heide, Tjipke Boukes van der │ [* 1879 > ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
> ‼ Heide, Yde van der │ [* 1891 ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Hekstra, Pieter │ omgeving: Driesum
> Hoeksma, Willem │ omgeving: Niawier │
> ‼ Hoekstra, Eelke │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Hoekstra, Fetze │ omgeving: Morra │
> Hoekstra, Halbe │ omgeving: Morra │
> Hoekstra, Jan │
> Hoekstra, Jelte │ omgeving: Wouterswoude
> Hoekstra, Machiel │ omgeving: Morra │
> Hoekstra, Marten │ omgeving: Morra │
> Hoekstra, Marten Jans │ omgeving: Blija
> Hoekstra, Martinus │ omgeving: Morra │
> Hoekstra, Roelof │ omgeving: Ee │
> Hoeksytra, Hendrikus │ omgeving: Morra │
> Holwerda, Brant │ omgeving: Metslawier │
> ‼ Holwerda, Catrinus [Tinus] │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Holwerda, Jacob │ omgeving: Metslawier │
> Holwerda, Tjalling │ omgeving: Niawier │
> Holwerda, Tjeerd │ omgeving: Nijkerk │
> Hooghiemstra, H. │
> Huitema, H │ omgeving: Rottevalle
> Huitema, Lammert │
> ‼ Huizinga, Gjalt Wiebes │ [* 1848 ≈  † 1939 ] │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Idsardi, Eelke │ omgeving: Ee │ [foto beschikbaar]
> Idsardi, Ids │ omgeving: Ee │
> Jacobs, Wieger │
> ‼ Jansen, T │ omgeving: Dronrijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Jilderda, Theunis │ [* 1890 ≈  † 1926 ] │ omgeving: Broek onder Akkerwoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Jong, Anne de │ omgeving: Paesens │
> Jong, Hotze de │
> ‼ Jong, Jelle de – │ omgeving: Veenwouden │   [post geplaatst]
> Jong, Klaas de │ omgeving: Akkerwoude
> Jong, Klaas Hendriks de │ omgeving: Broeksterwoude
> ‼ Jong, Meint de │ omgeving: Nes / Paesens │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Jong, Meint de │ omgeving: Paesens │
> Kalsbeek │ omgeving: Tijnje │ [foto beschikbaar]
> Keegstra │ omgeving: Ee
> Keekstra, Dirk │ omgeving: Engwierum │
> Klimstra, Pietje │
> Kloostra, Klaas │ omgeving: Niawier │
> Kloostra, Marten │ omgeving: Nijewier │
> Kloostra, Zeger │ omgeving: Nijkerk │
> Klopma, Dirk │ omgeving: Veenwouden
> Knijff, B. van │
> Knijff, Berend van │
> Knijff, J. van │
> Knijff, P van │
> Knijff, P. J. van │
> Kobus, Hendrik │
> Kooistra, Jan │ [* 1908 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Akkerwoude
> Kooistra, Johannes │
> Kooistra, Klaas │ omgeving: Nijewier │
> Kooistra, Pieter G. │ omgeving: Akkerwoude
> ‼ Kooistra, Rinze │ [* 1853 ≈  † 1936 ] │ omgeving: Harkema-Opeinde │ [foto beschikbaar]
> Kooistra, Thomas │ omgeving: Akkerwoude
> ‼ Kooistra, Wiebren │ [* 1860 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Dongeradelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Koolstra, J │
> Koonstra, Aant │ [* 1887 ≈  † 1950 ] │ omgeving: Akkerwoude
> ‼ Koop, Pieter │ [* 1863 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Krol, Jacob │
> Kuperus, Geert │ omgeving: Ee
> ‼ Kuperus, Theunis │ [* 1865 ≈  † 1948 ] │ omgeving: Veenwouden │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Land, Jentje van der │ [* 1878 ≈  † 1923 ] │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Leegstra, Rindert │ omgeving: Bergum
> Lijzinga, Harmen Gerrits │ [* 1885 ≈  † 1961 ] │ omgeving: Dantumawoude
> Lourens, Klaas │ omgeving: Jelsum │ [foto beschikbaar]
> Luhof, S │ omgeving: Zwaagwesteinde │
> Luinstra [?], Bouwe │ omgeving: Nijkerk │
> Mark, Harm van der │
> ‼ Meer, Teake van der │   [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Meijer, Gjalt │
> Meijer, Libbe │ [* 1864 ≈  † 1944 ] │ omgeving: Oudwoude │ [foto beschikbaar]
> Meinema, Dirk │ omgeving: Aalzum │
> Meinema, Jinne │ omgeving: Niawier │
> Meinema, Pieter │ omgeving: Metslawier
> Meulen, Marten van der │   [foto beschikbaar]
> ‼ Meulen, Steven van der │ [* 1838 ≈  † 1919 ] │ omgeving: Hantum [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Miedema, A. │ omgeving: Ferwerd │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Miedema, Fokke │ omgeving: Niawier │
> Mosselman, Harmen │ omgeving: Ee
> ‼ Mosselman, Jacob │ [* 1878 ≈  † 1933 ] │ omgeving: Anjum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Nicolai, Gooitzen │ [* 1866 ≈  † 1953 ] │ omgeving: Achtkarspelen │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Noordhoff, G │ omgeving: Twijzel
> Oegema, Siebe │ omgeving: Rinsumageest
> ‼ onbekend, Fogelsangstate │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Oosterling, Taede │ omgeving: Paesens │
> Osinga, Kornelis │ omgeving: Anjum │
> Penninga, G. │
> ‼ Pietersma, Oenze D │ [* 1844 ≈  † 1936 ] │ omgeving: Noordbergum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Plantinga, Jilt │ [* 1867 ≈  † ] │ omgeving: Zwaagwesteinde
> ‼ Posthuma, Andries │ [* 1869 ≈  † 1947 ] │ omgeving: Dantumadeel │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Posthuma, Douwe │ [* 1893 ≈  † 1988 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Posthuma, Reinder │ omgeving: Niawier
> Posthumus, Jouke │ omgeving: Ee
> Postma, D │
> Postma, Dirk │ omgeving: Nijkerk │
> ‼ Postma, Geale │ [* 1890 ≈  † 1967 ] │ omgeving: Wouterswoude │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Postma, Geert │ [* 1879 ≈  † ] │ omgeving: Zandbulten │   [post geplaatst]
> Postma, Jan │ omgeving: Nijkerk │
> ‼ Postma, Kei │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Postma, Pieter │
> Postma, Wessel │
> Postmus, B │
> Postmus, Kornelis │ omgeving: Anjum │
> Postuma, Reinder │ omgeving: Nijewier │
> Potstra, Ruurd │ omgeving: Wouterswoude
> Pranger, Johannes │ omgeving: Rinsumageest
> Prins, Jan │ omgeving: Rinsumageest
> Prins, Siedo │ omgeving: Sijbrandahuis
> Procee, Freerk │
> Raap, Adriaantje │ omgeving: Driesum
> Raap, Rintje │ omgeving: Wouterswoude
> Reitsma, Thomas │
> Riemersma, Albert │ omgeving: Rinsumageest
> Ringma, Hendrik │ omgeving: Koudum │ [foto beschikbaar]
> Ringnalda, Lambertus │
> Rinzema, H │ omgeving: Noordbergum
> ‼ Roorda, Jan │ [* 1901 ≈  † 1980 ] │ omgeving: Harkema-Opeinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Roos, Anne de │
> Rosier, Johannes │ omgeving: Janum
> Rozema, Anne │
> Rozema, Johannes Lieuwes │ [* 1868 ≈  † 1949 ] │ omgeving: Broeksterwoude
> Rozema, Tabe │
> Rozema, Wouter Roelofs │ [* 1850 ≈  † 1984 ] │
> Ruwersma, Pieter │
> Schaaf, Ebele van der │ omgeving: Murmerwoude
> Schaafsma, Lieuwe │ omgeving: Wouterswoude
> Scheepstra, Klaas │ omgeving: Anjum │
> Scheepstra, Piebe │ omgeving: Anjum │
> Scheepvaart, K │ omgeving: Kollum
> Scherjon, Dirk │ omgeving: Roodkerk
> Schouwstra, S. J. │ omgeving: Holwerd
> ‼ Siegersma, Jelle en Marijke │ omgeving: Zwaagwesteinde │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Sijtsma, Dirk J. │ omgeving: Ee │
> Sijtsma, Folkert │ omgeving: Metslawier │
> Slagter, Harke │ omgeving: Engwierum │
> Sliep, Frederik │
> Sloot, Theunis │ omgeving: Jouswier │
> Slooten, IJ van │ omgeving: Ferwerd
> Smits, Rien │ omgeving: Anjum │
> Snijders [?], Johannes │ omgeving: Anjum │
> Snijdood, Johannes │ omgeving: Anjum │
> Soepboer, Teakele │ [* ≈  † 1941 ] │ omgeving: Hantumeruitburen │ [foto beschikbaar]
> Soepboer, Willem │ omgeving: Niawier │
> Soosma, Pieter │
> Spijksma, Jacob │ omgeving: Birdaard
> Stegemans, A. │
> Talsma, Geert Sytses │ omgeving: Niawier │
> Talsma, Sytse H. │ omgeving: Niawier │
> ‼ Tamminga, Harm │ [* 1874 ≈  † ] │ omgeving: Buitenpost ? │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Terpstra, Douwe │ omgeving: Morra │
> tho Bokholt, Rinze │
> Tilma, Tamme │ omgeving: Morra │
> Toornstra, Klaas │
> Torensma, Pieter │ omgeving: Nijkerk
> ‼ Tuininga, Freerk │ [* 1903 ≈  † 1994 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Veen, Fokke van der │ [* 1899 ≈  † ] │ omgeving: Gytsjerk │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Veen, Melle J. van der │ omgeving: Veenwouden
> Veenstra, Sybe │ omgeving: Twijzel
> Velink, Hendrikus │ [* 1887 ≈  † 1970 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> ‼ Velink, Klaas │ [* 1914 ≈  † 2000 ] │ omgeving: Hantum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Venema, Auke │ omgeving: Bergum
> Visser, Douwe │ omgeving: Paesens │
> Visser, Lubbert │ omgeving: Ee │
> ‼ Visser, Pieter │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Visser, Roelf │
> Visser, Sjoerd │ omgeving: Rinsumageest
> Visser, Willem │ omgeving: Lioessens │
> ‼ Vos, Rinze de │ [* 1889 ≈  † 1956 ] │ omgeving: Veenklooster │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Berend de │ omgeving: Nijewier │
> Vries, Berend de │ omgeving: Niawier
> Vries, Bonne de │
> ‼ Vries, Foppe Sjoerds de │ [* 1884 ≈  † 1975 ] │ omgeving: Garijp │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Geert de │ omgeving: Nijkerk │
> Vries, Geert de │ omgeving: Paesens │
> Vries, Hendrik de │ omgeving: Niawier │
> ‼ Vries, Jarig Klazes │ [* 1846 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Jouke M de │ [* 1869 ≈  † 1940 ] │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Kornelis de │ omgeving: Niawier │
> Vries, Pieter de │   │ [foto beschikbaar]
> Vries, S. de │
> ‼ Vries, Simon de │ [* 1882 ≈  † 1952 ] │ omgeving: Westergeest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Vries, Taede de │ omgeving: Nijkerk │
> Vries, Thijs de │ omgeving: Nijkerk │
> Vries, Tjipke Kieke de │
> Wagenaar, Lieuwe │ omgeving: Anjum │
> Walda, Gjalt │ omgeving: Niawier │
> Werk, Pieter G. van der │ omgeving: Birdaard
> Westerhof, Lubke │
> Westerhof, Wiebe │ omgeving: Nijewier │
> Westerhof, Wijbe │ omgeving: Niawier │
> Westerhuis, Pieter │ omgeving: Metslawier │
> Westra, Lolke │
> Wiersma, Jan │
> Wijma, Tjipke │ omgeving: Niawier │
> Wijnands, Johannes │
> Wijnsma, Jouke │ omgeving: Veenwouden
> Wijnsma, Klaas Pieters │ [* 1909 ≈  † ] │ omgeving: Akkerwoude
> ‼ Wijnsma, Rommert Pieters │ [* 1888 ≈  † 1963 ] │   │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Wind, Hendrik de │ omgeving: Nijewier │
> Witteveen, Joost │ omgeving: Rinsumageest
> Woelinga, Harm │ omgeving: Dokkum │ [foto beschikbaar]
> Wouda, Jan │
> Woude, Auke van der │
> Zalinge, Nicolaas van │ omgeving: Engwierum │
> Zee, Jan van der │
> Zeilmaker, Sape │
> ‼ Zeilmaker, Simon │ [* 1873 ≈  † 1945 ] │ omgeving: Dokkum │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Zijlstra, Berend │
> Zijlstra, Jan K. │ omgeving: Metslawier │
> Zoethout, Jan │ omgeving: Rinsumageest
> Zon, Pieter van der │ omgeving: Morra │
> Zwaag, Hein van der │ omgeving: Rinsumageest
> Zwaagstra, J │ omgeving: Akkerwoude
> Zwaagstra, J │ omgeving: Zwaagwesteinde
> Zwart, Hendrik de │ omgeving: Nijkerk │
> Zwart, Jacob │
> │
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Handkar
> Hoekstra, Jan │ omgeving: Rinsumageest │ [foto beschikbaar]
> Postmus, B │ │ [foto beschikbaar]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
≡ Bokkenwagen
> ‼ Assen, Heine van – | [* 1925 ≈  † 1995 ] │ omgeving: Westergeest │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Bosgra │ omgeving: Burgum │ [foto beschikbaar]
> Vries, Tine en Hiltsje │ omgeving: Kollumerzwaag │ [foto beschikbaar] [post geplaatst]
> Zwart, Sytse │ omgeving: Driesum │ [foto beschikbaar]

Advertenties
%d bloggers liken dit: