hondenkarren

Home » 2017 » juni

Monthly Archives: juni 2017

Front Page Widgets

This area of your home page is configured by going to the Customizer and adding widgets in the Front Page widget areas.

Advertenties

Rommert Pieters Wijnsma

  • geboren op 22 februari 1888 te Murmerwoude
  • overleden op 19 april 1963

Rommert Pieters Wijnsma [collectie Jan Kooistra]

Rommert Pieters Wijnsma begin jaren ’20 van de vorige eeuw met zijn groentenkar.

Hij trouwde op 27 maart 1913 met de 21-jarige Marijke Dijkstra. Marijke werd eveneens te Murmerwoude geboren op 16 januari 1892. Zij overleed op 05 mei 1987.

Kunt u helpen? Weet u meer over Rommert en Marijke Wijnsma – Dijkstra? Help mee om de geschiedenis van de mannen [en vrouwen] met hondenkarren completer te maken. Reageer door hieronder een reactie te plaatsen.

bronnen:

Advertenties

Jelle de Jong

Leeuwarder Courant, 08 april 1879

Jelle de Jong prees zichzelf in april 1897 aan in de Leeuwarder Courant. Wie is deze Jelle de Jong, van wie ik niets meer weet dan dat hij rond 1897 met de hondenkar tussen Veenouden en Leeuwarden reed.

Weet u meer over hem te vertellen? Of hebt u misschien een foto van hem? Wilt u dan reageren en meehelpen omo de geschiedenis van/over Jelle completer te maken?

Fokke van der Veen

  • Geboren op 19 juni 1899 te Twijzel

Een kopie van een foto. Uit de dorpskrant van Gytsjerk. Plus een deel van dezelfde foto zoals afgedrukt in de serie “1000 jaar Friese Wouden”.

De foto zelf is rond 1923 gemaakt door de in Dokkum wonende, Hongaarse fotograaf L. van Korompay. De foto zou genomen zijn naast bakkerij Hogerhuis aan de Canterlânswei te Gytsjerk. Fokke was daar vlak voor zijn huwelijk in 1923 knecht geworden. En één van zijn taken was het “útsuteljen” van broodwaren. Met de hondenkar.
Het is niet helemaal duidelijk hoelang Fokke in dienst is geweest bij de bakker. Maar in 1923 moet hij zich voor de rechter verantwoorden vanwege dierenmishandeling. Mogelijk was dat ook tegen het zere been van bakker Hogerhuis, maar dat is gissen.
In ieder geval woonde Fokke van der Veen in de jaren ’30 van de vorige eeuw in Wijns en stond hij in Leeuwarden ingeschreven als ijsco-venter.

Op 18 december 1923 was hij getrouwd met Anna van der Schief, geboren te Gersloot op 03 mei 1903.

Weet u meer te vertellen over Fokke van der Veen? Of hebt u [beter] fotomateriaal? Schroom dan niet te reageren en help mee om het verhaal van Fokke completer te maken.

Bronnen:
• Dorpskrant Gytsjerk [23e jiergong – febrewaris 2016]
http://www.allefriezen.nl

Theunis Kuperus

  • Geboren op 11 maart 1865 te Blessum
  • Overleden op 16 maart 1948 te Veenwouden

Van links naar rechts: Berber Kuperus, Klaas van der Werf, Theunis Kuperus, onbekende man, Rinske Kuperus [collectie Gerard van Os]

Een verhaal dat begint bij een reactie op facebook. Een kleindochter vermeld dat haar grootvader Theunis Kuperus ook gebruik maakte van een hondenkar.
Het is het begin van een zoektocht. Het begin van een indrukwekkend, heftig emotioneel verhaal.

Theunis Kuperus werd op 11 maart 1865 geboren te Blessum. Hij was 26 jaar toen hij op 16 mei 1891 trouwde met de 21-jarige Jacobje Jitzes Meerstra [1870 – 1930].

Samen kregen ze, voor zover ik kan nagaan, acht kinderen:
 01-10-1891, Klaas
 17-01-1893, Grietje
 22-04-1895, Jitze
 23-06-1896, Petrus
 12-12-1899, Aaltje
 12-08-1902, Jitze
 24-12-1905, Rinske
 22-04-1909, Berber

Theunis had een beurtdienst tussen Veenwouden en Leeuwarden. Met de hondenkar.

Het verhaal gaat dat hij tijdens een rit even “út’e broek moast”. Even op de hurken in de berm. Een normale gang van zaken. Maar toen hij thuis kwam bemerkte Theunis dat zijn portefeuille weg was. Kwijt, met alles er in.
Theunis zal geen moment geaarzeld hebben en hij ging terug langs dezelfde route. Tot de plek in de berm waar hij even “út’e broek moast”. Daar vond hij zijn portefeuille terug.
Tot jaren daarna, zo herinnert zijn kleinzoon Gerard van Os zich, klopte hij zich voortdurend op de borst. Letterlijk. Om met dat handgebaar te voelen of de portefeuille er nog was ….

Op latere leeftijd kwam Theunis inwonen bij zijn dochter Berber. De jongste van het gezin.
Als we dan even kijken naar het rijtje kinderen, lijkt het een gezegend gezin te zijn geweest. Maar twee keer een zoon Jitze verraad dat er achter de jaartallen leed schuil gaat.
Veel leed, deed blijken uit verder onderzoek.

Hun vierde zoontje Petrus overleed op 6 dagen jonge leeftijd. Het was de eerste klap die het gezin kreeg te verduren.
Twee jaar later, op 22 maart 1898 stierf de puber Jitze. Zestien jaar jong. Maar Theunis en zijn vrouw vechten door. Ze vechten voor het leven en de toekomst. Ze mogen nog vier kinderen krijgen voordat het rampjaar 1914 aanbreekt.
Dat jaar was nog maar net begonnen. Op 8 februari 1914 kwam hun 21-jarige dochter Grietje te overlijden. Weer verdriet. Weer een eigen kind in de bloeiende leeftijd naar het graf brengen. En nog was het niet voorbij. Drie maanden later stonden ze bij het open graf van hun vierde kind: Klaas. Klaas was ondertussen gehuwd met Tetje de Vries, toen hij op 21 mei 1914 stierf. Slechts 22 jaar jong.
Maar nog was hun gang naar een kindergraf niet voorbij. Binnen vijf jaar maakten ze die gang opnieuw, en droegen ze hun zoon Jitze in maart 1919 ten grave.

Onnoemlijk veel leed om een kind te moeten begraven. Onmenselijk moet het leed zijn geweest om vijf keer een eigen kind te moeten begraven!

Theunis maakt nog mee dat hij in maart 1930 zijn vrouw Jacobje Jitzes Meerstra te Veenwouden moet begraven. Achttien jaar later, op 16 maart 1948 stierf hij zelf. En maakte hij zijn laatste gang naar het kerkhof, na een leven vol emotie.
Mogelijk is dat ook de reden dat hij altijd zwart gekleed ging?

Weet u meer te vertellen over dit gezin? Wilt u dan reageren en helpen om de geschiedenis completer te maken?

Bronnen: